امین خاکپور

خانه / گروه ما / امین خاکپور

(موسس و سهام دار شرکت پارس سهیل)

** (سمت : مدیر پروژه)

** (تحصیلات : تکنیسین آسانسور)

** (سابقه : ۱۴ سال)
ارسال